LOCURI DE MUNCĂ

Marochiner

Responsabilități:

– Realizarea operațiilor de confecționare – coasere manuală și mecanică;
– Executarea operațiilor mecanice de prelucrare a pieselor;
– Executarea operațiilor de finisare și curățare;
– Efectuarea controlului calitativ al operației executate în conformitate cu standardele de calitate.

Cerințe

– Nivel de studii – minim 8 clase;
– Nivel ridicat de atenție;
– Seriozitate și rigurozitate.
Aplică

Șef de Echipă

Responsabilități:

– Coordonarea echipei de operatori în vederea atingerii obiectivelor stabilite;
– Asigurarea suportului logistic pentru atingerea obiectivelor;
– Gestionarea aspectelor administrative legate de linia coordonată.

Cerințe

– Experiență într-o activitate de producție;
– Experiență în coordonarea unei echipe de producție;
– Cunoștințe privind procesele de producție și calitate;
– Disponibilitate de a lucra în schimburi.
Aplică

Inginer Proiectant

Responsabilități:

– Organizarea și implementarea proiectelor alocate (inițierea, planificarea și monitorizarea proiectului);
– Relizarea machetelor și prototipurilor;
– Asigurarea unui circuit informațional adecvat între partenerii implicați în derularea proiectelor.


Cerințe

– Studii superioare;
– Cunoștințe avansate de design 2D (3D reprezintă un avantaj);
– Cunoașterea proceselor de fabricație a componentelor din piele;
– Abilități bune de management al proiectelor;
– Capacitate de analiză, sinteză și gândire critică;
– Cunoștințe avansate de limbă engleză;
– Cunoștințele de limbă franceză reprezentă un avantaj.
Aplică

Talent Acquisition Manager

Responsabilități:

– Coordonarea întregului proces de recrutare;
– Identificarea și administrarea canalelor de recrutare potrivite pentru posturile deschise;
– Crearea politicilor pentru dezvoltarea și retenția personalului.

Cerințe

– Studii superioare finalizate;
-Experiență relevantă de minim 5 ani într-un rol similar;
– Experiență într-un mediu de recrutare industrial, cu responsabilități legate de procesul de recrutare.
Aplică

Specialist Planificare Materiale

Responsabilități:

– Asigurarea necesarului de materie primă (cantități și termene) prin contactul direct cu furnizorii (comenzi, urmărirea stocurilor și termenele de livrare);
– Analiza și menținerea disponibilitații materiilor prime pentru a susține planificarea producției, asigurând continuitatea procesului de producție;
– Urmarirea consumului de materiale;
– Analiza datelor și generarea de rapoarte logistice specifice (intrarea și consumul de materii prime în producție, capacitatea, disponibilitatea materialelor, prioritizarea solicitărilor etc.)

Cerințe

– Studii superioare;
– Abilități bune de comunicare și organizare;
– MS Office – avansat;
– Engleză sau Franceză – nivel avansat;
Aplică

Inginer Îmbunătățire Continuă

Responsabilități:

– Coordonarea siturilor de îmbunătățire continuă;
– Propunerea persoanei responsabile cu dezvoltarea produsului, achiziționarea de produse specifice, echipamente, dispozitive și utilaje;
– Propunerea de măsuri pentru eficientizarea procesului de producție conform sistemului Lean Manufacturing, în scopul optimizării producției;
– Observarea, măsurarea, analizarea fluctuațiilor și propunerea îmbunătățirilor pentru toate stațiile de lucru;
– Participarea și/sau inițierea testelor în producție;
– Asigurarea transferului de produse între ateliere;
– Intervenția în reorganizarea liniilor de producție conform cerințelor clientului.

Cerințe

– Studii superioare în domeniul tehnic;
– Experiență în activitatea de producție;
– Cunoștințe specifice în domeniul: Kaizen, Flow Management, Six Sigma, 5S, Problem Solving, Kanban, instrumente de analiză;
– Abilități de analiză și sinteză.
– Disponibilitate pentru activitate în 2 schimburi (zi).
Aplică

Responsabil Aprovizionare

Responsabilități:

– Sprijinirea echipei de aprovizionare pentru a asigura fluxul de materiale;
– Stabilirea planului de aprovizionare corelat cu planul de producție;
– Optimizarea nivelului stocurilor.

Cerințe

– Experiență în coordonarea unei activități de logistică;
– Experiență într-o pozitie similară de minim 3 ani;
– Experiență în lucrul cu sistemele ERP.
Aplică